Thống kê lô xiên miền bắc hiện nay

Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 miền Bắc, miền Trung và miền Nam